Yaniv & Nemesh - Running Without Moving - לרוץ במקום

by Yaniv

/
  • Streaming + Download

     

lyrics

יניב:

בנוסף לכל חייב לשאול
מוכר יקר קונה בזול
הרבה מילים בעצם חול
סביב סביב עד שייפול
כן זה לא גבר תרנגול
נשרף מהר כמו אתנול
לאן אתה ממהר חבר שאין בבית לאכול
הפסקתי להקשיב שאמרת שגול עצמי זה עדיין גול
ואיך אתה ישן בלילה שהכל נשאר פה כמו אתמול
דם ישן מתחיל ליזול
אז כדאי שתרגע חבר
הרבה חסר, גומר מהר
אתה לא זז, עומד כמו נר
יש קצת זיעה לשטוף מהר
מדבר הרבה, חושב נמר
כי בהסתר מביא ביד מזיין בשכל

איך שתסתכל, כוכב נולד דועך מיד
אחד אחד, פחד, נכחד, מעד, צעד, מצד אל צד, לבד לבד
ואין גם קול רק נע ונד
מחפש את הזוהר נשאר בדד
כדאי תבדוק למי נצמד
ואל תשכח במה נמדד
עכשיו כי הכל זה עבודה קשה הוא לא ניסה, הוא לא ניסה הוא רק כיסה הוא רק כיסה ובלי בושה רוצה כבר לעבור לשלב ההופעות החיות

יש לך 1000 לייקים - אין טיפת כישרון
הבגדים הכי יפים אחי - אין טיפת כישרון
אבל פה כל כך גדול - זה מתכון לאסון
אז תמשיך לעבוד - במקום לרוץ במקום

מי מקום ראשון ראשון אסון אבל הוא לא נכון
המון המון שיקר, זייף, הפריע לי לישון
שלשום, אתמול היום, אותו מקום
בתוך תהום בטלפון כן זה סופו של כל בלון
אדום אדום פרצוף נפוח
אולי מספיק לנוח
עכשיו תקשיב לזה
סוחר קולות, זונת כפיים, תיענש על זה
עזוב הכל, אל תיגע שלא ייפול
אמרתי כבר חכם גדול,
דברים טובים באים לאט לאט לאט
אז אתה חושב שאתה יכול לברוח בכל הזדמנות
אתה חושב שאתה יכול לסובב את הראש ולהגיד שימות
אגב
נשבר הגב מהמצב
וכל יום שעובר
ולסחוב אותך תמיד קשה אז אל תהיה כזה
ותסתום ת'פה ו - תשמע אותי עכשיו
אנחנו כל הזמן עובדים חזק
זזים מהר זזים לאט
מתקרבים לוקחים מרחק
נסה לתפוס אין כלום ביד
אז מספיק להיות כזה חצוף
תקשיב לשיר, תזיז את הגוף
תזיז את הראש, כמו אלוף
אחי נהיה צפוף
אז רק טובה אחת קטנה תעשה כמו ציפור ותעוף

credits

released January 15, 2015

tags

license

all rights reserved

about

Yaniv Israel

... speaking his heart and soul through beats and rhymes...

contact / help

Contact Yaniv

Streaming and
Download help

Redeem code